Coagulatietherapie van huidoneffenheden

Huidoneffenheden zoals steelwratjes (fibroompjes), ouderdomswratjes en gerstekorrels zijn goedaardige huidgezwelletjes op de huid. Steelwratjes en ouderdomswratjes kunnen vooral voorkomen op het gezicht, de hals of de romp, soms in grote getallen. Ondanks dat ze onschuldig zijn kunnen ze cosmetisch wel als zeer storend worden ervaren. Huidplus biedt de oplossing: Coagulatietherapie.

Bij Huidplus verwijderen wij huidoneffenheden middels coagulatie. Dit is een veilige behandelmethode door middel van elektrische laagstroom waarbij huidoneffenheden door middel van verhitting snel en eenvoudig worden verwijderd.