Littekentherapie

Een litteken kan verkleefd, verhard, pijnlijk of verkleurd zijn. Om te kunnen begrijpen hoe een litteken ontstaat, is het belangrijk iets te weten over het verloop van wondgenezing. Een wond geneest in drie fasen.

  1. De ontstekingsfase duurt één tot vier dagen vanaf het ontstaan van de wond. Tijdens deze fase reinigt het lichaam de wond en begint de eigenlijke wondgenezing waarbij littekenweefsel en collagene vezels worden aangemaakt.
  2. De regeneratiefase duurt van de vierde tot de eenentwintigste dag. Bloedvaatjes, collagene vezels, lymfevaatjes en zenuwen gaan zich in deze fase herstellen.
  3. De rijpingsfase begint de eenentwintigste dag en kan een jaar (of langer) duren. In deze fase ontstaat er een evenwicht tussen de aanmaak en afbraak van collagene vezels. Het litteken wordt minder rood, oppervlakkiger en soepeler.

Littekens ontstaan als de wondgenezing wordt verstoord. Zo’n verstoring kan verschillende oorzaken hebben zoals een infectie, een slechte algehele conditie of een slechte doorbloeding van het wondgebied. Bovendien genezen wonden op sommige plaatsen van het lichaam moeilijk.

Behandeling
De huidtherapeute kan met speciale massagetechnieken het litteken verbeteren. Zelfs bij een oudere litteken kan de therapie nog verbetering geven. Naast de massage worden er ook speciale producten, verbandmiddelen en gel gebruikt die de jeuk, pijn en zichtbaarheid van het litteken verminderen. Heeft u (acne-) littekens intensievere behandelingen nodig dan maken wij gebruik van peelings of microneedling.