De praktijk

Praktijk voor Huid- en Oedeemtherapie

Doel van de huidtherapeute is verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Littekens, brandwonden, acne, overbeharing en oedeem. Het zijn voorbeelden van problemen waarmee de huidtherapeute u kan helpen.

De Therapeuten

Sharon Pijnenborg-Koenen

In 2007 heb ik mijn studie als huid- en oedeemtherapeute aan de Hoge School van Utrecht afgerond. Na een periode in loondienst te hebben gewerkt ben ik in 2010 als zelfstandige huidtherapeute begonnen in het Ruijschenbergh centrum te Gemert. Na 10 jaar zijn we met onze praktijk eind 2019 verhuisd naar het Karbeel in Gemert.

Ben als huidtherapeute zeer betrokken bij het vak en volg regelmatig erkende nascholingen en congressen om mijn kennis en vakbekwaamheid op peil te houden en te verdiepen. Verder sta ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en ben ik aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeute (NVH).

Naast mijn praktijk ik Gemert heb ik 2 praktijken in Meierijstad (Huidplus in Veghel en Sint- Oedenrode)

Sandra Meeuwsen

Mijn naam is Sandra Meeuwsen, in 2009 ben ik afgestudeerd als huid- en oedeemtherapeut en heb ik gewerkt bij verschillende werkgevers.
Sinds juli 2019 ben ik werkzaam bij huid- en oedeemtherapie Gemert.
Ik volg regelmatig cursussen en nascholing om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen binnen de Huidtherapie.
Ik hoop u graag te zien in de praktijk!

NVH

Nederlandse vereniging van huidtherapeuten

De huidtherapeute  is lid van de Nederlandse vereniging van huidtherapeuten.

De vereniging verzorgt de kwaliteitscontrole en organiseert na- en bijscholing voor de leden.

Kwaliteitsregister paramedici

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

Wkkgz

Verplichting klachten- en geschillencomissie

Per 1 januari 2017 is iedere zorgaanbieder verplicht een regeling te hebben voor de opvang en behandeling van klachten en geschillen. Dit is geregeld in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Als lid van de NVH krijg je per 1 januari 2017, bij een klacht, ondersteuning van de verplichte klachtenfunctionaris en ben je aangesloten bij een geschillenregeling.
Samen met andere paramedische beroepsgroepen heeft de NVH gewerkt aan de instelling van een klachtenfunctionaris en een geschillenregeling; beiden zijn ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). NVH-leden zijn via hun lidmaatschap automatisch aangesloten bij deze regeling.
De doelstelling van de praktijk is altijd de hoogste kwalitatieve zorg te bieden. Het kan echter zijn dat u niet of niet geheel tevreden bent. Wij verzoeken u uw klacht allereerst voor te leggen aan de huidtherapeute. Mocht dit niet tot een passende oplossing leiden dan kunt u uw klacht procedure deponeren bij de Patiënten Advies Commissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten.